Villkor för resan

Särskilda och allmänna resevillkor

Tänk på  att det är du som resenär som bäst vet vad du klarar av. Det är därför ditt ansvar att välja en vandring som inte blir för svår. Är du osäker – fråga oss gärna!

De allmänna resevillkoren för paketresor är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014.

De allmänna resevillkoren och Magical Natures särskilda resevillkor samt den skriftliga information som ges vid bokningstillfället reglerar avtalet mellan resenären och Magical Nature.

Det är av största vikt att resenären tar del av Magical Natures Särskilda Resevillkor. De ingår som en del i avtalet mellan resenär och researrangör och reglerar båda parters ansvar, rättigheter och skyldigheter. När resenären erhåller bokningsbekräftelse från Magical Nature accepteras både de allmänna och särskilda resevillkoren.

Särskilda resevillkor

Anmälningsavgiften är 10% av resans pris. En bokningsbekräftelse samt faktura på anmälningsavgiften skickas via e-post. Fakturan ska betalas inom 10 dagar.

Resterande belopp, 90% av resans pris sker genom slutfaktura och ska vara betald senast 40 dagar före avresa. 

Resenären kan skydda sig mot kostnader vid avbeställning genom att teckna en avbeställningsförsäkring via Gouda Reseförsäkring. Premie för grundtäckning börjar från 5% av resans pris.

Reseförsäkring för kortare resor ingår vanligtvis i din hemförsäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall. Vid behov kan du teckna en separat reseförsäkring med Gouda Reseförsäkring.

De väsentligaste delarna ur allmänna villkor för Paketresor redovisas nedan. 

Vill du läsa dessa i sin helhet, klicka här.

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskälig.

Avbeställningsregler

Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

Personuppgifter

Efter resan sparas endast kunds e-postadresser som sedan används för utskick av nyhetsbrev. Du kan när som helst avbryta prenumerationen.

Resegaranti

Som säljare av paketresor omfattas Magical Nature av Resegarantilagen och har därför en resegaranti utställd som skydd för resenären.

Resegarantin gäller alla som säljer paketresor och skyddar resenären när en resa blir inställd eller avbruten samt vid konkurs. Hos Kammarkollegiet kan du kontrollera att din researrangör har ställt resegaranti, tel 08-700 08 00.

Ansökan om ersättning ska görs till Resegarantinämnden hos Kammarkollegiet senast tre månader efter att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.