Fryksdalen

Har man en gång besökt Värmland och Fryksdalen så kommer man gärna tillbaka. Den vackra bygden och dalgången runt sjön erbjuder många möjligheter till friluftsliv och kultur. Vid Tossebergsklätten är utsikten magnifik och sträcker sig över större delen av Fryksdalen. 

Här möts saga och verklighet, framför allt genom Selma Lagerlöfs berättelser. Många byggnader och platser finns med i hennes romaner under andra namn, främst i Gösta Berlings saga. Förebilden till Ekeby är till exempel den ursprungliga byggnaden av Rottneros Herrgård i Rottneros Park. Fryken har i Gösta Berlings saga fått namnet Löven och Tossebergsklätten har fått stå modell för Gurlitta klätt. Selma Lagerlöf levde merparten av sitt liv på gården Mårbacka som idag är en minnesgård och stor turistattraktion. Västanå Teater dramatiserar och spelar flera av hennes verk på hemmascenen Berättarladan, strax intill Rottneros Park.

Platser att se längs din väg

Mogårdens och Illbergs gravfält

Efter Apertins Herrgård vid Mogården och Illberg finns två typiska järnåldersgravfält med sammanlagt ett 50-tal högar och stensättningar. Stensättningar och mindre gravhögar hör till järnålderns vanligaste gravformer och ligger oftast samlade i gravfält. På järnåldern brändes oftast de döda innan de gravsattes. Vanligtvis byggdes graven över de hopsamlade resterna av gravbålet. 

Genom området sträcker sig också banvallen från Sveriges första järnväg för allmän trafik, Fryksta-Clara Elfs jernväg.

Fryksta-Clara Elfs jernväg

Frykstabanan som invigdes 1849 av Kung Oscar den I var Sveriges första järnväg för allmän trafik. Linjen trafikerades mellan 1849-1871 och gick mellan Fryksta vid Nedre Fryken och Lyckans lastplats vid Klarälven. Trafiken skedde de första åren med ox- eller hästdragna vagnar men i juni 1856 togs lokomotivet Fryckstad i drift. Man fraktade främst järn- och trävaror men persontrafik förekom också. Vid Illberg finns en minnessten och en del av järnvägen kvar. Det finns också tydliga spår av banvallen. Nära Frejakajen i Fryksta finns även ett litet järnvägsmuseum.

Apertins herrgård och naturreservat

Apertin har anor ända från 1100-talet då munkar från Aberdeen kom för att kristna Värmland och slog sig ner här. Troligtvis är namnet Apertin en försvenskning av Aberdeen. 

Apertins herrgård ligger i ett naturreservat med djupa bäckraviner och rik växtlighet som skapades av smältvattnet från inlandsisen. Ravinerna vid Apertin blev naturminne redan 1936 och blev därmed länets första naturskyddade område.

Herrgårdens äldsta del, bottenvåningen är från 1670-talet. Här samlades kavaljererna, som var adliga officerare hos grevinnan Sara Catharina Linroth Löwenhielm för middagar och fester. Det var här Selma Lagerlöf fann inspiration till sagans Ekeby i Gösta Berlings saga och av en präst som verkade i socknen. Läs mer om blodfläckar och spöken …

Fryksta Trädgårdscafé

Välkommen att  fika under äppelträden vid Fryksta Trädgårdscafé. Ett litet familjärt café vid Frykens södra spets. 

Här serveras hembakt bröd med ingredienser från egna odlingar.

Freja

S/S Freja af Fryken är en ångbåt som sjösattes 1869 och förliste 1896 i Bössviken, Östra Ämtervik och 11 personer omkom. Båten bärgades 1994, restaurerades och trafikerade Fryken fram till 2016. Ångbåten restaureras nu och tanken är att den ska göras om till ett museum.

Vid Frejakajen i Fryksta finns ett litet museum som är väl värt ett besök. Där kan du ta del av historien om ångbåten Freja och se föremål som hittades vid bärgningen. Här finns också Café Freja. 

Nilsbybron/Harry Nyquist/Kammersrudseken

Nilsbybron byggdes 1997 och fick samma år Vackra vägars pris. Den består av elva spann betongbågar som är gjutna med infärgad röd betong. 

Vid östra brofästet finner man även en minnessten till ära av teknikgeniet och uppfinnaren Harry Nyquist som hade sitt ursprung i Nilsby.

På västra sidan, cirka 1,5 km norrut från bron i byn Kammersrud finns Värmlands äldsta ek som man tror är 1000 år gammal. I den knotiga, vitnande stammen finns ett hål som i gamla tider tagits upp för att dra sjuka barn igenom. På så sätt drev man, enligt folktron, ut det onda. 

Hagudden

Hagudden med gården Hage som är en av de äldsta i trakten, är en naturskön udde som sticker ut i Mellan-Fryken strax norr om Nilsby. Här finns bryggor, gräsplan och sandstrand. Passa på att njuta av de vackra omgivningarna och att ta ett dopp i Fryken. 

Smedsby gravrösen

Vid Smedsby, i den branta sluttningen ned mot Fryken, finns ett av Värmlands finaste områden med gravar från bronsåldern (1800-500 f Kr). På platåer och avsatser, väl synliga från vattnet, ligger ett långt stråk med fem rösen och elva stensättningar. Stråket är markerat med orangefärgade stolpar.

Östra Ämterviks kyrka

Kyrkan är känd som Selma Lagerlöfs kyrka och här finns den Lagerlöfska familjegraven. Nuvarande kyrkan uppfördes 1795-1798 och ersatte den tidigare medeltida kyrkan som brann ner efter ett åsknedslag. På 1920-talet skänkte Selma Lagerlöf en oljemålning av Paul Piltz att användas som altartavla. Korset plockades bort och målningen med motivet av den korsfäste Jesus användes istället.

Ås Brunn, Östra Ämterviks hembygdsgård

Erik Gustaf Lagerlöf, Selma Lagerlöfs far var med och startade brunnsrörelsen i Södra Ås 1855 som sen drevs till 1950-talet. 

Hembygdsföreningen startade 1948. Centrum för hembygdsgården är idag en parstuga från 1700-talet. På området finns friluftsscen och dansloge. Sommartid används Brunnsrestaurangen vid fester. Varje år i början av augusti firas Lagerlöfsfesten med teater baserat på Selma Lagerlöfs böcker. Här finns också Östra Emterviks Sparbanksmuseum. 

Hästfordonsmuseet

Museet visar vagnar, kärror, kälkar, slädar och lantbruksmaskiner för häst från 1800- och tidigt 1900-tal. I museet finns vagnhall i två plan, stall och selkammare.

Museet drivs av föreningen Trillan och kyrkvägar. På sommaren anordnar föreningen även vandringar längs gamla kyrkvägar med inslag av historiska berättelser och skrönor.

Vilarstenen

Söder om Mårbacka finns en sten som ser ut som en liten soffa, den kallas Vilarstenen. Här var det som spöket, den på medeltiden mördade prästen, gick till attack mot folk ända fram till slutet av 1600-talet.

Han slutade spöka efter ett avtal med Selma Lagerlöfs anmoder.