bty

Fryksdalen — att se längs vägen

Har man en gång besökt Värmland och Fryksdalen så kommer man gärna hit igen. Den vackra bygden och dalgången runt Frykensjöarna erbjuder många möjligheter till friluftsliv och kultur. Vid Tossebergsklätten är utsikten magisk och sträcker sig över större delen av Övre Fryken och Fryksdalen. Här möts saga och verklighet, framför allt genom Selma Lagerlöfs berättelser. I Gösta Berling saga men även i många andra av hennes romaner finns byggnader och platser med under andra namn. Den ursprungliga byggnaden av Rottneros Herrgård i Rottneros Park är förebild till Ekeby, Fryken benämns Löven och Tossebergsklätten har fått namnet Gurlita klätt. Selma Lagerlöf levde merparten av sitt liv på Mårbacka som idag är en minnesgård och turistattraktion. Bredvid Rottneros Park ligger Berättarladan, där Västanå Teater dramatiserar och spelar flera av hennes verk.

Frykstaområdet

Apertins herrgård och naturreservat

Apertin har anor ända från 1100-talet då munkar från Aberdeen kom för att kristna Värmland och slog sig ner här. Apertins herrgård ligger i ett naturreservat med djupa bäckraviner och rik växtlighet som skapades av smältvattnet från inlandsisen. Ravinerna vid Apertin blev naturminne redan 1936 och blev därmed länets första naturskyddade område.

Apertin herrgårds äldsta del är från 1670-talet. Här samlades kavaljererna hos grevinnan Sara Catharina Linroth Löwenhielm för middagar och fester. Selma Lagerlöf fann inspiration här till sagans Ekeby i Gösta Berlings saga och av en präst som verkade i socknen. Läs mer om blodfläckar och spöken.

Mogården och Illbergs gravfält, Fryksta-Clara Elfs jernväg

Efter Apertins Herrgård vid Mogården och Illberg finns två typiska järnåldersgravfält med sammanlagt ett 50-tal högar och stensättningar.

Genom området sträcker sig också banvallen från Sveriges första järnväg för allmän trafik, Fryksta-Clara Elfs jernväg. Frykstabanan trafikerades mellan 1849-1871 och gick mellan Fryksta vid Nedre Fryken och Lyckans lastplats vid Klarälven. Trafiken skedde de första åren med ox- eller hästdragna vagnar men i juni 1856 togs lokomotivet Fryckstad i drift. Vid Illberg finns en minnessten och en del av järnvägen kvar. 

Freja och Frejakajen i Fryksta

S/S Freja af Fryken är en ångbåt som sjösattes 1869 och förliste 1896 i Bössviken, Östra Ämtervik och 11 personer omkom. Båten bärgades 1994, restaurerades och trafikerade Fryken fram till 2016. Ångbåten restaureras nu och tanken är att den ska göras om till ett museum.

Vid Frejakajen i Fryksta finns Café Freja och ett litet museum där du ta del av historien om ångbåten Freja. Föremål som hittades vid bärgningen visas i museet. 

Här finns också ett järnvägsmuseum om Fryksta-Clara Elfs jernväg.

Nilsbyområdet

Nilsbybron

Nilsbybron byggdes 1997 och fick samma år Vackra vägars pris. Den består av elva spann betongbågar som är gjutna med infärgad röd betong. 

Vid östra brofästet finner man även en minnessten till ära av teknikgeniet och uppfinnaren Harry Nyquist som hade sitt ursprung i Nilsby.

Kammersrudseken

Ta gärna en avstickare över Nilsbybron till västra sidan av Fryken. Cirka 1,5 km norrut, i byn Kammersrud finns Värmlands äldsta ek som man tror är 1000 år gammal. I den knotiga, vitnande stammen finns ett hål som i gamla tider tagits upp för att dra sjuka barn igenom. På så sätt drev man, enligt folktron, ut det onda. 

Hagudden

Hagudden med gården Hage som är en av de äldsta i trakten, är en naturskön udde som sticker ut i Mellan-Fryken strax norr om Nilsby. Området som är i Kils kommuns ägor erbjuder bryggor, gräsplan och sandstrand. Passa på att njuta av de vackra omgivningarna och att ta ett dopp i Fryken. 

Östra Ämtervikområdet

Smedsby gravrösen

Vid Smedsby, cirka 10 minuters promenad från Alma Lövs Museum  finns ett av Värmlands finaste områden med gravar från bronsåldern (1800-500 f Kr).  I en sluttning ner mot Fryken, på platåer och avsatser ligger ett långt stråk med fem rösen och elva stensättningar. Stråket är markerat med orangefärgade stolpar.

Vilarstenen

Söder om Mårbacka finns en sten som ser ut som en liten soffa, den kallas Vilarstenen. Det var här som ett spöke, den på medeltiden mördade prästen, gick till attack mot folk ända fram till slutet av 1600-talet. Han slutade spöka efter ett avtal med Selma Lagerlöfs förmoder.

Östra Ämterviks kyrka

Kyrkan är känd som Selma Lagerlöfs kyrka och här finns den Lagerlöfska familjegraven. Nuvarande kyrkan uppfördes 1795-1798 och ersatte den tidigare medeltida kyrkan som brann ner efter ett åsknedslag. På 1920-talet skänkte Selma Lagerlöf en oljemålning av Paul Piltz att användas som altartavla. 

Östra Ämterviks hembygdsgård

Selma Lagerlöfs far var 1855 med och startade brunnsrörelsen i Södra Ås, som numer är Hembygdsgård.

Centrum för hembygdsgården är idag en parstuga från 1700-talet. På området finns också friluftsscen, dansloge och Östra Emterviks Sparbanksmuseum. Varje år i början av augusti firas Lagerlöfsfesten med teater baserat på Selma Lagerlöfs böcker. 

Nära hembygdsgården finns också Hästfordonsmuseet. Där visas bland annat vagnar och slädor för häst från 1800- och tidigt 1900-tal. Museet drivs av föreningen Trillan och kyrkvägar som sommartid även anordnar vandringar längs gamla kyrkvägar med inslag av historiska berättelser och skrönor.